dr Marta Chmiel-Chrzanowska

dr Marta Chmiel-Chrzanowska

Gabinet: 074B

Dyżur: czwartek 10:00-12:00

ORCID: 0000-0001-6668-1628

academia.edu

research gate

e-mail: marta.chmiel-chrzanowska@usz.edu.pl

 

Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na kierunku Historia- specjalność Archeologia Pomorska oraz Archeologia. W 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. Społeczność kultury wielbarskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Domańskiego w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-2015 pracowałam dla Uniwersytetu w Oslo w projekcie E18 Rugtvedt-Dørdal.

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z okresem wpływów rzymskich, archeologią społeczną, archeologią śmierci, archeologią środowiska, stresem środowiskowym i jego wpływem na decyzje osadnicze społeczności w okresie wpływów rzymskich.

Od 2017 roku prowadzę badania w rejonie lasu w Bagiczu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska kurhanowego kultury wielbarskiej – Bagicz stan. 22. W latach 2018-2019 realizowałam projekt finansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Kulturowe oblicza życia i śmierci – nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza.

Jestem członkiem European Association of Archaeologists oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Projekty

Kulturowe oblicza życia i śmierci – nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza.

Zainteresowanie naukowe

  • archeologia śmierci
  • archeologia społeczna
  • okres wpływów rzymskich

Publikacje (wybór)

2013 Children in the Wielbark culture societies, [w:] Romanowicz P. (red.), Child and Childhood in the light of Archaeology, Wrocław, 89-112.
(współautor) 2015 The Case of Nowe Warpno – New Dimension of Underwater Research in the Szczecin Lagoon, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XX, 235-256.
(współautor) 2016 ERASMUS-IP Wielbark Archaeological Field School 2012-13, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński  (red.), Materiały z XIX Sesji Pomorzoznawczej, Szczecin, 91-95.
2016 Who are you child? – children from wielbarkian site in Cecele, Archaeologia Polona, 50-51, 21-42.
2016 Starość w kulturze wielbarskiej, Przegląd Archeologiczny, 64, 111-113.
(współautor) O śmierci bez przesady: próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią, MZP, Nowa Seria, XI: 2015, z. 1, 7-32.
(współautor) Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku, Przeszłość Demograficzna Polski, t. 38 (3), 7-29.
2017 O manifestacji tożsamości oraz archeologicznych interpretacjach mody, Wiadomości Historyczne, nr 5, 10, 9-13.
2017 Struktury osadnicze w okresie wpływów rzymskich na Nizinie Pyrzyckiej – próba interpretacji, Rocznik Chojeński, t. IX, 9-42.
(współautor) 2018 Wielbark Archaeological Field school : Ausgrabungen aus Malbork-Wielbark (Pomorskie) in den Jahren 2014 und 2015, [w:] E. Trawicka (red.), XX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 125-139.
(współautor) 2018 Useless Stones? The Potential of Lithics in Palaeodemographic Research, Sprawozdania Archeologiczne, t. 70, 31-45.
2018 Cicho zmarli leżą : badania na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu, gm. Ustronie Morskie, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, Raport, nr 13, 85-96.
2018 Uneasy archaeology of the cliffs: Bagicz sites example, Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 9-22.
2019 Archeologia Bagicza. Kulturowe oblicza życia i śmierci, Szczecin.
2020 (współautor) The story of one women: new bioarchaeological data on the interpretation of a Roman Iron age grave in a log coffin from Bagicz (woj. zachodniopomorskie / PL), Archäologisches Korrespondenzblatt, H. 3, 371-386.