6

fot. 6. I prawdziwa gratka dendrochronologiczna: w torfie zalegały pnie przewróconych drzew. Pozycja stratyfikacyjna jednoznacznie wskazuje, że ich śmierć musiała nastąpić jeszcze przed zalaniem torfów przez wody morskie. Ten kawałek drewna ma zatem ponad 6 tysięcy lat, a dzięki obecności kory będzie można ustalić nawet to, czy drzewo padło wiosną, czy raczej jesienią.