Badania w Krzywnicy, gm. Stara Dąbrowa

Po blisko rocznej przerwie Katedra Archeologii IH US, Fundacja Relicta, Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza PARSĘTA i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie powróciły do Krzywnicy w gm. Stara Dąbrowa, aby zweryfikować chronologię oraz funkcję niezmiernie ciekawego obiektu. Prospekcja z użycie detektorów metali i dwa sondaże potwierdziły istnienie w tym miejscu zabudowy folwarcznej w okresie XVI-XIX w. Historia tego miejsca była związana ze znanym pomorskim rodem von Wedel. W czasie wojny trzydziestoletniej część budynków uległa zniszczeniu o czym świadczą zarejestrowane ślady. Jednak już w drugiej połowie XVII w. majątek odbudowano. Dziękujemy za wielką pomoc „chorągwiom” z Kołobrzegu i Poznania!

Fot. Fundacja Relicta, Katedra Archeologii IH US