Badania w Szadzku w „Machinie Czasu”

Kilka lat temu przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi studentami nieinwazyjne badania zamku oraz późnośredniowiecznego gródka w Szadzku. Przy okazji zaprzyjaźniona z naszą Katedrą dziennikarka Pani Agata Rokicka nagrała z nami wywiady i poświęciła cały odcinek swojej audycji naszym działaniom, historii miejscowości oraz innym niecodziennym historiom.
A tak się to zaczęło:

„Ruiny zamku i kościółka, a nieco dalej, za niewielkim laskiem pusta przestrzeń, gdzie z jednej strony wyrasta wzniesienie zwane Wzgórzem Szubienicznym lub Wzgórzem Czarownic, a z drugiej pagórek, który jest miejscem po późnośredniowiecznym gródku…
Na początku listopada w Szadzku, wiosce położonej 2.5 km od Dobrzan naukowcy i studenci z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzili badania magnetyczne i elektrooporowe, które są nieinwazyjnymi metodami, dzięki którym nie niszczy się śladów przeszłości.
Na czym polegają te badania? Na jakie pytania mają odpowiedzieć? Jaka jest przeszłość tego miejsca? I co ma z tym wspólnego zapalniczka Roosevelta? – proszę posłuchać opowieści dr. Grzegorza Kiarszysa i prof. US Marcina Majewskiego z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Krzysztofa Misiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.”

Audycję Agaty Rokickiej możecie wysłuchać pod linkiem: https://radioszczecin.pl/245,581,4122016-zapalniczka-roosevelta