H3

Wykopaliska w ottońskim kościele Radegundi w Helfta, Katedra Archeologii US
Ryc. 3. Helfta, kamienny podwójny grobowiec z czasów średniowiecza (fot. LDA/F. Biermann).

Katedra Archeologii US