H4

Wykopaliska w ottońskim kościele Radegundi w Helfta, Katedra Archeologii US
Ryc. 4. Helfta, okucie pasa z brązu złoconego z dekoracją, okres karoliński (fot. LDA/F. Hertel).

Katedra Archeologii US