Matuszewska A., Szydłowski M. (red.) 2013. Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin: ZAPOL.

Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia

Pomorze Zachodnie pełne jest miejsc pięknych, tajemniczych i atrakcyjnych turystycznie. Chcielibyśmy zabrać naszych czytelników w niesamowitą podróż w przeszłość, przeplatając ją prezentacją wyników nowoczesnych metod nieinwazyjnych wykorzystywanych obecnie w archeologii. Pragniemy jednocześnie pokazać, jak niewątpliwe walory archeologiczne regionu mogą zostać wykorzystane współcześnie – jako ważny element jego promocji. Chcemy zaprezentować główne założenia oraz wyniki projektu związanego z  identyfikacją bardzo szczególnych konstrukcji grobowych z  epoki kamienia, które w  literaturze najczęściej określane są terminem grobowców megalitycznych.

Projekt ów – realizowany w Zakładzie Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego – został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych. Pragniemy podziękować osobom, dzięki którym udało się zrealizować wszystkie założenia projektu, a nasza praca nabrała charakteru niezwykłej przygody. Są to przede wszystkim uczestnicy projektu i jednocześnie autorzy poszczególnych rozdziałów niniejszej publikacji: Krzysztof Kowalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Łukasz Pospieszny (Göteborgs Universitet), Włodzimierz Rączkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Aleksandra Wilgocka (Muzeum Historii Szczecina). Na różnych etapach prac terenowych mogliśmy liczyć na życzliwość i wsparcie następujących osób: Christian Christiansen (Karsko), Marek Kibała (Przelewice), Henryk, Danuta, Wiesław i Sławomir Poźlewicz (Letnin), Marek Schiller (Dębno), Grzegorz Sołtysiak (Letnin), Tomasz Witek (Różańsko). Jesteśmy wdzięczni za pomoc okazaną przez Paulinę Kubacką z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Pamiętamy również o „cichych bohaterach” naszych poczynań – studentach archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przewędrowali wraz z nami setki kilometrów w poszukiwaniu materialnych przejawów naszej dalekiej przeszłości.