PK4

Sonogram wykonał P. Maliński podczas realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2018/02/X/HS3/00475