Nasz udział w programie AZP+

Na platformie szkoleniowej Narodowy Instytut Dziedzictwa opublikowano właśnie pierwsze 3 kursy e-learningowe (a planowane są kolejne). Prace nad nimi koordynował dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US z naszej Katedry.
E-szkolenia przygotowano w ramach Programu AZP+:
1. Program AZP+. Nieinwazyjne wsparcie zarządzania dziedzictwem archeologicznym
2. Fotografia lotnicza w archeologii
3. Lotnicze skanowanie laserowe w archeologii
Kursy te dotyczą metod teledetekcyjnych wykorzystywanych do rozpoznawania, monitorowania i dokumentowania reliktów archeologicznych. Skierowane są przede wszystkim do pracowników służb konserwatorskich i archeologów. W założeniu mają ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących sposobu postępowania z zabytkami archeologicznymi, ale zainteresują również wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby sami odkrywać dziedzictwo archeologiczne bez wychodzenia z domu. Mogą być one także potraktowanie m.in. jako uzupełnienie zajęć z metodyki archeologii.
Dzięki szkoleniom można dowiedzieć się:
🔹 dlaczego na zdjęciach lotniczych widać obiekty archeologiczne, których nie sposób zauważyć z poziomu ziemi,
🔹czym są wyróżniki roślinne i glebowe,
🔹 z jakich ogólnodostępnych danych i metod mogą korzystać badacze przeszłości,
🔹 czym jest krajobraz archeologiczny,
🔹 jakie pułapki czyhają na osoby interpretujące fotografie wykonane z powietrza,
🔹 czym jest lotnicze skanowanie laserowe, w jaki sposób wykorzystywać je do badania struktur archeologicznych i dlaczego spowodowało rewolucję w archeologii.
I jeszcze kilku innych rzeczy 😉
Na każde szkolenie trzeba zarezerwować co najmniej 90 minut, ale można robić przerwy. 
Ogromnym atutem szkoleń jest bogaty materiał ilustracyjny – jedni z najlepszych badaczy w Polsce udostępnili swoje archiwa i dzielą się wiedzą wynikającą z wieloletnich doświadczeń.
Szkolenia pozwalają też na aktywny udział – jest w nich bardzo dużo ćwiczeń związanych z interpretacją obiektów widocznych na zdjęciach.
Szkolenia zamieszczono na platformie szkoleniowej NID
https://szkolenianid.learncom.pl/Account_LogOn
w zakładce E-szkolenia: Archeologia – Program AZP+
Po zarejestrowaniu można rozpocząć przygodę 😃
Szkolenia zostały opracowane w ramach Programu AZP+, realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.