Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski

Od ponad 10 lat w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzony jest program badawczo-konserwatorski, którego głównym celem jest inwentaryzacja grobowców megalitycznych na Pomorzu Zachodnim. W latach 2011-2012 był ON finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych (Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski nr projektu 2359/11). Kierownikiem grantu była dr Agnieszka Matuszewska.
W rezultacie przeprowadzonych prac stworzono bazę danych grobowców megalitycznych, bazę nazw miejscowości będącą efektem analiz toponomastycznych oraz bazę dokumentacji fotograficznej stanowisk megalitycznych. Skatalogowano grobowce megalityczne dwóch rejonów (pyrzycki, myśliborski). Wytypowano je, ponieważ wydawały się najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o możliwość zachowania się na ich terenie konstrukcji megalitycznych. Poza tym w kontekście studiów osadniczych nad młodszą epoką kamienia nizina pyrzycka i region cedyńsko-myśliborski w skali całego Pomorza Zachodniego wydają się jednymi z bardziej interesujących. Przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) i wykonano badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnych (prospekcja lotnicza, badania geomagnetyczne).  Wypracowano kompleksowy model badania i popularyzacji wiedzy o grobowcach megalitycznych. Projekt stał się zaczynem dla dalszych działań i inicjatyw związanych z rekonstrukcją zachodniopomorskich stanowisk megalitycznych.