Przedwiośnie w Krzywnicy

Dzięki uprzejmości właściciela nieruchomości, prowadziliśmy w ostatnim czasie badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na jednym ze stanowisk archeologicznych w okolicach wsi Krzywnica, położonej w gminie Stara Dąbrowa. Ich celem było rozpoznanie charakteru osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego w obrębie stanowiska oraz weryfikacja hipotezy o istnieniu w tym miejscu reliktów średniowiecznego miasta. Pracami kierował dr hab. Marcin Majewski, prof. US, przy współpracy z mgr Marcinem Krzepkowskim z poznańskiej Fundacji Relicta. Wielkiej pomocy udzielili nam członkowie  Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Parsęta z Kołobrzegu za co serdecznie dziękujemy! Jesienią planujemy kolejne prace weryfikacyjne.