RagowIN4

Foto 4: Ragow, kości zwierzęce w słowiańskim jam osadniczym (fot. F. Biermann)