Śladami siedzib rycerskich Pomorza

fot. A. Rokicka

W dawnych czasach przed pandemią zdarzało się, że mieliśmy okazję do uczestnictwa w różnych ciekawych eskapadach. Jedna z takich wypraw studyjnych nosiła nazwę „Śladami siedzib rycerskich Pomorza”  i odbyła się w lipcu 2016 roku za sprawą dr Pawła Migdalskiego, a w jej organizacji wzięły również udział: Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, Stowarzyszenie Akademia Kulice, Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury w Płotach, Gmina Płoty oraz Fundacja Ścieżkami Pomorza. 

O historii i archeologii Pomorza oraz o miejscach, które wówczas odwiedziliśmy możecie posłuchać w audycji Agaty Rokickiej „Machina Czasu”, Radio Szczecin.
O zamkach, siedzibach rycerskich i o średniowiecznej kultury opowiadają pracownicy Instytutu Historycznego US, IAiE PAN, regionaliści oraz pracownicy naszej Katedry. 

https://radioszczecin.pl/245,549,10072016-sladami-siedzib-rycerskich-pomorza