Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego OLD SKULL za rok 2021 oraz plany na rok 2022

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego OLD SKULL za rok 2021 oraz plany na rok 2022

I. Opiekun Koła:
dr Katarzyna Harabasz, e- mail: katarzyna.harabasz@usz.edu.pl

II. Liczba i wykaz imienny członków Koła (na dzień 09.02.2022):
1. Antonów Sebstian – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III
2. Barburska Paulina – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
3. Gulbinowicz Alicja – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III
4. Kotecka Olga – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
5. Myreng Anna – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok I
6. Olszycka Marta – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
7. Sandar Dmytro – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
8. Toczek Berenika – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok II
9. Wojciechowski Konrad – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III

 

 

III. Skład Zarządu Koła (na dzień 09.02.2021):
1. Gulbinowicz Alicja – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III- przewodnicząca, sekcja administracyjna, naukowa, PR
2. Wojciechowski Konrad – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III- sekretarz, sekcja administracyjna
3. Antonów Sebstian – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok III- skarbnik, sekcja finansowa
4. Osoby zajmujące się promocją i grafiką- sekcja PR
1. Barburska Paulina – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
2. Kotecka Olga – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
3. Myreng Anna – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok I
4. Olszycka Marta – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
5. Sandar Dmytro – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – rok I
6. Toczek Berenika – Instytut Historyczny – Wydział Humanistyczny – rok I

IV. Działalność naukowa (np. prace badawcze, publikacje, referaty itp.):
• Aplikacja do Ministerialnego programu pod nazwą: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Projekt studentów „Nauka w trzech wymiarach: innowacja, rozwój, współpraca”. Podstawowym celem tego projektu jest nabycie zdolności oraz umiejętności korzystania z technologii drukarek trójwymiarowych przez zakup drukarki, wzięcie udziału w szkoleniu dotyczącym obsługi oraz wykorzystania sprzętu w celach warsztatowo- naukowych – wyniki luty 2022.

V. Działalność szkoleniowa (np. szkolenia, warsztaty, kursy itp.):
• brak

VI. Działalność organizacyjna (np. organizacja konferencji, obozów, wypraw i wycieczek, współpraca z innym kołami, spotkania integracyjne itp.):
• organizacja wykładów naukowych (w trakcie)
(wykłady odbywać się będą online przez platformę MS Teams na Kanale Koła Naukowego)

VII. Działalność społeczno-kulturalna (np. działalność charytatywna, imprezy kulturalne):
• brak

VIII. Działalność promocyjna i reprezentacyjna
• opracowanie scenariusza filmu prezentującego Koło Naukowe oraz sylwetki osób odpowiedzialnych za jego działanie. Realizacji filmu przełom Kwietnia/ Maja na Zamku Książąt Pomorskich oraz Wydziale Humanistycznym i Geologicznym.

IX. Sprawozdanie finansowe
• aplikacja w ramach Ministerialnego programu pod nazwą: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wnioskowana kwota: 69 987,00 PLN

X. Najważniejsze osiągnięcia koła w ostatnim roku:
• Zmiana oprawy graficznej. Wypracowanie spójnej identyfikacji graficznej w postaci nowego logo prezentowanego w dokumencie.
• Przygotowanie merytoryczne strony fb., na której pojawią się cyklicznie publikowane materiały informacyjno- edukacyjne oraz promocyjne US.

XI. Plan merytoryczno-finansowy pracy koła na rok 2022:
• na rok 2022: dwu dniowy objazd naukowo- integracyjny: w planie m.in. zwiedzanie Biskupina, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Grodziska w Grzybowie, nocleg w Zaniemyślu, zwiedzanie Kórnika, skansenu w Gieczu, Dziekanowicach, przeprawa na Ostrów Lednicki, zwiedzanie wyspy i powrót do Szczecina.
Szacowany koszt objazdu: między 3, 000 a 4,000 PLN