Stanowisko Dyrektora IH

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Instytutu Historycznego,

Wstępując w szeregi wspólnoty akademickiej ślubowaliśmy między innymi niestrudzenie dążyć do prawdy, dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie, postępować uczciwie, w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku. Dziś, gdy w czasie dramatycznego zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich ogromne emocje niepotrzebnie zostały wyzwolone ponownym otwarciem konfliktu ideologicznego, rolą ludzi Uniwersytetu jest zabieranie głosu zgodnie z własnymi przekonaniami z poszanowaniem tego prawa u innych, także tych, wyrażających poglądy odmienne.

Podzielam przy tym w pełni stanowisko zaprezentowane przez władze Uniwersytetu. Jestem przekonany, że wyrażanie obywatelskiej aktywności potrafimy pogodzić z naszymi codziennymi obowiązkami akademickimi. Proszę w tym względzie o wyrozumiałość, tolerancję i wzajemną życzliwość wszystkich członków społeczności Instytutu.

Dbajmy o siebie, najbliższych i wszystkich, których spotkamy na swojej drodze

/-/ prof. dr hab. Adam Makowski

p.o. dyrektora Instytutu Historycznego

Uniwersytetu Szczecińskiego