szczątki ze stosu 2 po 24 godz. od wygaśnięcia stosów

dr K. Ślusarska, Giecz, eksperyment ciałopalny 4, Katedra Archeologii US

Katedra Archeologii US, dr K. Ślusarska, Giecz, eksperyment ciałopalny 4, Katedra Archeologii US