Projekty

Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzeki
Badania archeologiczne Rondela w Nowym Objezierzu
Kulturowe oblicza życia i śmierci - nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza
Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna
Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego
Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski