Badania na stanowisku Çatalhöyük w Turcji

Zespół badaczy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem prof. dr hab. Arkadiusza Marciniaka przy współudziale Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego od kilku tygodni prowadzi intensywne badania na stanowisku Çatalhöyük w Turcji.

Tell ma ponad 13 hektarów i jest jednym z największych dotychczas odkrytych stanowisk na całym Bliskim Wschodzie i jednym z najlepiej rozpoznanych w zakresie badań nad neolitem anatolijskim. W ekspedycji biorą̨ udział również̇ nasi studenci z Katedry Archeologii US, którzy pod okiem dr Katarzyny Harabasz zgłębiają dzieje osady.