Dla kandydatów

W odnośniku Rekrutacja krok po kroku znajdziesz informacje o tym jakie wymogi należy spełnić i jakie kroki należy wykonać, by zapisać się na studia na kierunku Archeologia.

Jeżeli chcesz zapoznać się z naszą ofertą dydaktyczną, dowiedzieć więcej o zajęciach i modułach, które realizujemy na I i II stopniu Archeologii kliknij na Studia I stopnia lub Studia II stopnia.

 

Zapraszamy na studia archeologiczne I i II stopnia w Katedrze Archeologii IH Uniwersytetu Szczecińskiego.

Naszą specjalnością jest archeologia obszarów leżących wokół Bałtyku, badania podwodne, archeologia lotnicza i teledetekcja oraz nowoczesne metody badawcze. Autorski program studiów wprowadza w zagadnienia różnych okresów, od nowożytnej archeologii miejskiej, poprzez fascynujący świat Wikingów i Słowian, aż po najdawniejsze dzieje, gdy Europą niepodzielnie władali neandertalczycy.

Nasi studenci uczą się nie tylko z podręczników, ale czynnie uczestniczą w przygodzie z archeologią, zdobywając wiedzę o przeszłości. Program studiów przygotowaliśmy w taki sposób, by poza gruntownym i nowoczesnym wykształceniem archeologicznym zapewnić naszym absolwentom wiedzę przydatną i cenną na każdym rynku pracy. Dlatego poza ogólnym wykształceniem humanistycznym zapewniamy też naukę technik komputerowego przetwarzania danych oraz obsługi systemów GIS. Interesujące możliwości na rynku pracy zapewniają też obecne w programie studiów elementy zarządzania dziedzictwem kulturowym i archeoturystyka. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty dydaktycznej.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji lub programu studiów napisz e-mail na adres: grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl