Interdyscyplinarna szkoła wiosenna “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”

Uniwersytet Szczeciński zaprasza studentów studiów licencjackich i magisterskich archeologii i historii do udziału w interdyscyplinarnej szkole wiosennej pt. “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”, która odbędą się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2022 r. w Kulicach (Polska, Uniwersytet Szczeciński, Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach).

Call for Applications:

Kliknij tutaj by pobrać polską wersję.

Click here to download English version.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Numer Projektu – INT198.