Jesienne prospekcje w Krzywnicy

W miniony weekend mieliśmy piękną pogodę na dwudniowe badania, które prowadziliśmy wspólnie z Fundacją Relicta i Eksploracja Kołobrzeg Parsęta w Krzywnicy w gminie Stara Dąbrowa. Było to nasze kolejne spotkanie z tym miejscem. Oprócz prospekcji terenu, w której nas wspierali członkowie Eksploracja Kołobrzeg Parsęta (za co ogromnie dziękujemy!), wykonaliśmy odwierty w miejscach anomalii wskazujących na istniejącą tam dawniej zabudowę. Niemal wszystkie profile wskazywały niestety na brak konkretnych śladów….
I jak to zwykle bywa w archeologii, ostatni odwiert, pod koniec pracowitego dnia wskazał nam miejsce ze śladami ceglanego rumoszu i spalenizny. Wyznaczyliśmy niewielki sondaż, gdzie zarejestrowaliśmy obiekt. Uzyskany zbiór charakterystycznej ceramiki i innych zabytków pozwolił wydatować relikty na drugą ćwierć XVII w. Zniszczenie istniejącej tu zabudowy można wiązać z okresem wojny trzydziestoletniej. Być może jest to ślad po nowożytnym dworze i folwarku związanym ze znaną pomorską rodziną von Wedel. Za świetne badania, twórczą atmosferę, szereg wspaniałych zabytków (ok. 50 numizmatów, okucia ksiąg, plomby towarowe itd.) dziękujemy wszystkim uczestnikom prac, w tym naszemu studentowi III r. archeo p. Bartłomiejowi, p. Przemysławowi Bednarkowi oraz dr Pawłowi Migdalskiemu, który miał okazję sprawdzić się jako historyzujący archeolog! Współorganizatorami badań byli Marcin Krzepkowski (Fundacja Relicta) i Marcin Majewski (z naszej Katedry). Zapewne jeszcze tu wrócimy!

(zdjęcia: Marcin Majewski, Marcin Krzepkowski, Paweł Migdalski)