Katedra

Katedra Archeologii Instytutu Historycznego powstała na Uniwersytecie Szczecińskim w 2005 roku.

Obecnie prowadzimy studia archeologiczne I i II stopnia dla kilkudziesięciu studentów oraz systematycznie rozbudowujemy zaplecze kadrowe. Specjalizujemy się w badaniach nad kilkoma węzłowymi okresami, od epoki kamienia po średniowiecze. Prowadzone przez nas badania budzą zainteresowanie w kraju i zagranicą, umożliwiają także zdobywanie doświadczenia archeologicznego studentom nie tylko Uniwersytetu Szczecińskiego.

Naszą specjalnością jest zastosowanie nowoczesnych technologii w badaniach nad przeszłością, m.in. w takich dziedzinach jak analizy surowcowe, Systemy Informacji Geograficznej, teledetekcja archeologiczna, dokumentacja i modelowanie 3D, archeologia podwodna, archeologia śmierci, analizy przyrodnicze, archeoturystyka. Rozbudowując katedrę, szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie zaplecza techniczno-laboratoryjnego, dzięki któremu studenci mogą zdobywać wiedzę wykraczającą poza ramy dyscyplin wyłącznie humanistycznych.