Naukowo o śmierci w Kulicach

Od 29 maja do 4 czerwca odbywała się interdyscyplinarna szkoła wiosenna dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich z archeologii oraz historii pt.: „Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”. Zajęcia odbywały się w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, w ramach projektu Mare-Pomerania-Confinium. Warsztaty poświęcone były sferze funeralnej w średniowiecznych i wczesnonowożytnych społecznościach zamieszkujących wybrzeże Bałtyku. Uczestnicy warsztatów mieli szansę pogłębić wiedzę w zakresie takich tematów, jak koncepcja śmierci i życia pozagrobowego, akceptowane sposoby przeżywania żałoby, kreowanie wizerunku publicznego zmarłego, kreowanie wizerunku żywego społeczeństwa poprzez genealogię i wskazanie przodków. Gościnne wykłady wygłosili Katarzyna Ślusarska (Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński), Magda Miciak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezerwat archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu), Marcin Majewski (Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński), Tomasz Wiślicz (Instytut Historii PAN), Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński), Marcel Keller (Institute of Forensic Medicine, University of Bern). Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznania się z zabytkami Stralsundu, Trzebiatowa oraz Kamienia Pomorskiego. Organizatorką i pomysłodawczynią warsztatów była dr Katarzyna Ślusarska z naszej Katedry.