Nowe Objezierze sezon 2020

Niedaleko monumentalnego rondela w sezonie 2020 udało się odkryć osadę, w której mieszkali prawdopodobnie budowniczy tego monumentalnego obiektu. Osada usytuowana jest około 250 m na południowy wschód od pozostałości rondela. Do jej poszukiwań użyto drona, który pozwolił sfotografować tzw. wyróżniki roślinne, powstające w miejscach, w których kiedyś zostały naruszone naturalne nawarstwienia w ziemi. Na terenie osady znajdują się pozostałości osadnictwa z różnych okresów. Najstarsze związane są z budowlą słupową kultury ceramiki wstęgowej rytej. Najważniejszym odkryciem jest chata trapezowata, która może być współczesna z rondelem. Niezwykle ważnym wydarzeniem, w kontekście naszej wiedzy o pradziejach Pomorza Zachodniego, jest zarejestrowanie cmentarzyska szkieletowego z wczesnej epoki brązu. Na stanowisku znajdują się także relikty osady kultury łużyckiej.
(A. Matuszewska, Katedra Archeologii US)