Warsztaty „Epoka kamienia w zasięgu ręki – spotkanie z archeologią”

22 maja 2022 r. w Kooperatywie Łaźnia (Koński Kierat 14-15, Szczecin) odbyło się wydarzenie popularnonaukowe „Epoka kamienia w zasięgu ręki – spotkanie z archeologią”.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej, teoretycznej, uczestnicy zapoznali się z podstawami pracy archeologa oraz wysłuchali prelekcji na temat życia codziennego w epoce kamienia, od paleolitu do neolitu. Druga część była poświęcona praktyce, podczas której uczestnicy poznawali rzemiosła takie jak: rzeźbienie w kamieniu, malowanie farbami na bazie ochr i kredy, jak również szycie skór oraz garncarstwo i przędzenie nici. W wydarzeniu wzięli udział także studenci archeologii z Instytutu Historycznego US, działający w Kole Naukowym Old Skull. Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Instytutu Historycznego US i sfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Antropomorze, założona przez absolwenta Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych na kierunkach archeologia i menedżer dziedzictwa kulturowego, obecnie doktoranta w Szkole Doktorskiej US, mgr. Maksymiliana Dzikowskiego.