RagowIN1

Foto 1: Ragow, Wykop osady wczesnośredniowiecziej „Altes Dorf“ („Stara Wioska“), sierpień 2020 r. (fot. R. Prust)