TVP3 Gorzów w obiekcie 3003 w Templewie

Szpiegowskie zdjęcie satelitarne z programu CORONA przedstawiające magazyn atomowy w Templewie w sierpniu 1969 roku.

W piątek 5 lutego 2021 r. dr Grzegorz Kiarszys z naszej Katedry wziął udział w zdjęcia do trzech kilkuminutowych programów przygotowywanych przez TVP Gorzów, pokazujących pozostałości dawnego magazynu broni jądrowej w Templewie. Obiekt 3003 w Templewie (a faktycznie w Grochowie) został zbudowany w 1969 roku w ramach przedsięwzięcia o kryptonimie „Wisła” przez 27 Pułk Inżynieryjno-Budowlany z Gniezna. Przechowywano w nim głowice jądrowe, które w razie wybuchu wojny w Europie miały być przekazane jednostkom rakietowym Wojska Polskiego ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. Baza wojskowa od początku swego istnienia była objęta ścisłą tajemnicą i kontrolowana wyłącznie przez siły zbrojne ZSRR, które nadały jej kryptonim „Wołkodar” (Wilczarz). Ponad 2,5 roku zajęło fotointerpretatorom CIA odkrycie faktycznej funkcji tego obiektu. Jeśli wierzyć odtajnionym dokumentom sztabowym z połowy lat 80. w Templewie przechowywano 87 głowic jądrowych o energii wybuchu od kilku do 500 kt TNT. Obiekt został opuszczony przez wojska radzieckie w październiku 1990 roku. Od tego czasu ulegał stopniowej dewastacji. Dziś schrony typu T-7, w których kiedyś magazynowano ładunki jądrowe są mieszkaniem dla sporej kolonii nietoperzy.