dr Przemysław Krajewski

Przemysław Krajewski

Gabinet: 977B

dyżury: środa  11:45 – 13:15 

ORCID: 0000-0001-5064-8225

academia.edu

research gate

e-mail: przemyslaw.krajewski@usz.edu.pl

 

Archeolog, absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Praca doktorska pod kierunkiem Pani Prof. Danuty Minty-Tworzowskiej (Instytut Prahistorii UAM) pt. „“Analiza przestrzenna osadnictwa Wyspy Wolin i prawego brzegu Dziwny od środkowego okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza”. W latach 1992-2007 pracownik Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie

 Projekty badawcze
W okresie 2010-2015 kierownik międzynarodowego projektu badawczego COST pt. „Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej”
W okresie 2018-2019 uczestnik projektu prowadzonego przez dra Piotra Malińskiego pt. Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzeki.

Zainteresowania

  • archeologia podwodna
  • archeologia wybrzeży
  • archeologia środowiska
  • metodyka badań archeologicznych

Autor oraz uczestnik badań wykopaliskowych i podwodnych w Mierzynie, Krajniku Dolnym, Wełtyniu, Toporzyku, Osinie, Dobrej, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, a także na rzece Odrze, na Zalewie Szczecińskim i na Bałtyku.

Wybrane publikacje

Krajewski P.
2013 Notes on the archaeology of Wolin Island in the light of changeable fearures of geographic enviroment, [in] Mogucki M, Rębkowski M. (ed.) Economiec, Monetisation and society in the West Slavic Lands 800-1200 AD, Szczecin, p. 13-24
Krajewski P., Chmiel M., Adamczyk M.
2015  The Case of Nowe Warpno – New Dimension of Undewater Research in the Szczecin Lagoon, Folia Praehistorica Posnaniensia t. 20, pp. 235-256
Krajewski P.
2018 The Stronhold in the Original Landscape of the Lubin Area in the Light of the Cartographic Evidence, [in:] Rębkowski M. (ed.) Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River, Szczecin, pp. 33-45
Maliński P., Radaszewski S., Krajewski P.
2019 UnderwaterRelic of the Battle of the Oder River–Wreck of a Frontal Semi-Pontoon from the Soviet N2P Pontoon-Bridge Park, Światowid Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. II, pp. 205-220