RagowIN3

Foto 3: Ragow, typowa słowiańska jama osadnicza, około 1000 r. (fot. F. Biermann)