RagowIN5

Foto 5: Ragow, trójwymiarowy model słowiańskiego pieca (Graf. R. Prust)