Szkolenie cywilnych specjalistów z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego

W zeszłym tygodniu w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się kurs „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”. Celem kursu zorganizowanego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było przygotowanie cywilnych specjalistów z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. W kursie wziął udział dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US z naszej Katedry. Więcej informacji: https://tiny.pl/w3mn6