Prof. Agnieszka Szudarek nową dyrektorką Instytutu Historycznego

Miło nam ogłosić, że od 1 stycznia Instytutem Historycznym będzie kierowała Pani prof. Agnieszka Szudarek, która właśnie otrzymała powołanie na to stanowisko od JM rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemara Tarczyńskiego. Tym samym trzecią kadencję kończy Pan prof. Adam Makowski.

Wraz z nią zespół dyrektorski tworzyć będzie trzech wicedyrektorów: ds. współpracy międzynarodowej i promocji, ds. kształcenia oraz ds. informacji naukowej i ewaluacji:

ds. informacji naukowej i ewaluacji – dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

ds. współpracy międzynarodowej i promocji – dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

ds. kształcenia – dr Tomasz Ślepowroński.