Skansen w Dolicach

Z przyjemnością informujemy, że projekt związany z budową archeologicznego skansenu w Dolicach oficjalnie uzyskał dofinansowanie i rozpoczęły się już pierwsze działania. Oprócz budowy repliki grobowca megalitycznego obejmie także powstanie rekonstrukcji neolitycznej chaty w Przelewicach oraz przygotowanie tablic i folderów informacyjnych. Podsumowaniem projektu będzie konferencja popularnonaukowa. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Dr Agnieszka Matuszewska z naszej Katedry (fot. Marek Schiller).