Kontynuacja badań odrzańskich wraków – z hydrografami na pokładzie pływającego laboratorium Akademii Morskiej w Szczecinie

We wrześniu 2019 roku zakończył się grant Narodowego Centrum Nauki, przyznany Uniwersytetowi Szczecińskiemu na wstępne badania wraków spoczywających w wodach śródlądowych systemu ujściowego rzeki Odry (można o nim przeczytać tutaj). W ramach zrealizowanych wówczas prac terenowych dr Piotr Maliński zinwentaryzował ponad 100 zatopionych jednostek pływających i pojazdów kołowych, a dr Przemysław Krajewski wspólnie ze specjalistami z firmy NUREK-TECHNIKA Prace Podwodne i Hydrotechniczne przeprowadził podwodne badania archeologiczne na 14 wybranych wrakach.

Całkiem niespodziewanie, niektóre rezultaty grantu okazały się przydatne dla… hydrografów z Katedry Geoinformatyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Potrzebowali oni bowiem danych batymetrycznych, sonarowych i magnetometrycznych związanych z wrakami – w celu opracowania innowacyjnej metody geoklasyfikacji obiektów dennych na podstawie map anomalii magnetycznej akwenów. Dlatego mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska, mgr inż. Grzegorz Zaniewicz i inż. Adrian Popik zaprosili do interdyscyplinarnej współpracy dr. Piotra Malińskiego.

W sierpniu 2020 roku zespół badawczy podjął kampanię pomiarową 12 wraków odrzańskich, przy wykorzystaniu pływającego laboratorium „Hydrograf XXI”. Ta nowoczesna jednostka o napędzie hybrydowym wyposażona jest w szereg zaawansowanych urządzeń nawigacyjnych, na przykład śródlądowe systemy identyfikacji jednostek (InlandAIS) i map nawigacyjnych (InlandECDIS), kompas satelitarny, autopilota i radar. Umożliwia wykorzystanie różnorodnego sprzętu pomiarowego: echosond (jedno- i wielowiązkowej), sonarów (holowanego i skanującego), odbiorników nawigacji satelitarnej, a także bezzałogowego pojazdu podwodnego.

Uzyskane rezultaty badań batymetrycznych, sonarowych i magnetometrycznych pozwoliły nie tylko na stworzenie katalogu anomalii magnetycznej wybranych wraków, lecz również przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym zatopionym w dolnej Odrze.  Wyniki przeprowadzonych działań zostaną niebawem zaprezentowane na konferencjach i opublikowane w artykułach naukowych, tymczasem można obejrzeć poniżej kilka zdjęć z rejsów badawczych.

Publikacje internetowa na stronie Katedry Geoinformatyki AM:
Aktualności – ,,Wraki Dolnej Odry” –  interdyscyplinarna współpraca etnologa z US i hydrografów z AM!! – Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
(PDF) Pływające laboratorium i zatopione dziedzictwo. Interdyscyplinarna współpraca badaczy z US i Akademii Morskiej w Szczecinie | Piotr Maliński – Academia.edu