Archeologia na klifach Bagicza

We wtorek 23.02.2021 dr Marta Chmiel-Chrzanowska z naszej Katedry wraz z dr Michałem Adamczykiem z Muzeum Narodowego w Szczecinie i mgr Ewą Kozak z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu udali się na klify w okolicach miejscowości Bagicz. Informację o pojawiających się w ścianie klifu obiektach archeologicznych przekazali badaczom członkowie Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Parsęta. Poinformowano także koszalińską delegaturę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Sytuacja klifu w Bagiczu jest bardzo specyficzna: na skutek abrazji, zwłaszcza po okresie zimowym, dochodzi do silnego zniszczenia klifu, a w jego efekcie do pojawiania się (ale też niszczenia) kolejnych obiektów archeologicznych. Do tej pory na jego powierzchni rozpoznano cmentarzysko kultury wielbarskiej oraz osadę łużycką. Planowane są badania ratownicze, jednak z uwagi na specyfikę stanowiska możliwie jest jedynie eksplorowanie obiektów w pionie. Jednocześnie trzeba uważać, aby nie oberwać klifu, co sprawia, że badania w Bagiczu są dość wymagające.