Badania archeologiczne Rondela w Nowym Objezierzu

Od 2017 roku studenci i archeolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą badania wykopaliskowe na neolitycznym obiekcie typu rondel w Nowym Objezierzu (gm. Moryń). Rondel w Nowym Objezierzu, to monumentalny obiekt w formie regularnego kręgu o średnicy zewnętrznej około 110 m, złożony z czterech koncentrycznych rowów (o charakterystycznym V kształtnym przekroju i głębokości około 2 m) i rozdzielających je, obecnie całkowicie zniwelowanych, ziemnych wałów. Od wewnątrz rowy uzupełniały dodatkowo trzy koncentryczne palisady. Do wnętrza obiektu prowadziły trzy, symetrycznie rozlokowane bramy. Głównym celem projektu jest ustalenie w jaki sposób funkcjonowała instytucja, której ucieleśnieniem były rondele. W ramach jego realizacji badane są dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest kontekst historyczny (zmiany środowiskowe i osadnicze), w jakim pojawił się rondel w Nowym Objezierzu. Natomiast drugim sposób jego funkcjonowania. Badania od 2018 toku są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. (A. Matuszewska, Katedra Archeologii US)