Ragow koło Mittenwalde (Brandenburgia, Niemcy), wczesnośredniowieczna osada – sezon wykopaliskowy 2020

Od kilku lat słowiański krajobraz osadniczy w dolinie rzeki Notte w pobliżu Ragow i Mittenwalde na południe od Berlina jest przedmiotem zainteresowań archeologów zgłębiających wiedzę o wczesnośredniowiecznej Brandenburgii. W sierpniu 2020 r. Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego (Felix Biermann) we współpracy z Konserwatorem Zabytków Brandenburgii (Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf) i Wolnym Uniwersytetem w Berlinie (Freie Universität Berlin) przeprowadzili wykopaliska na różnych wczesnośredniowiecznych stanowiskach w pobliżu Ragowa. Osada „Altes Dorf“ („Stara Wioska“), położona na płaskim wzgórzu na nizinie, przyniosła interesujące informacje o specyfice osadnictwa funkcjonującego tam około 1000 roku. Tego typu osady były użytkowane tylko przez krótki czas. Ich charakterystycznymi reliktami są odnajdowane przez archeologów duże jamy, które stanowią pozostałości domostw, jamy magazynowe, jamy gospodarcze oraz piece kamienne. Obiekty te tworzyły na obszarze osadnictwa koncentracje, co prawdopodobnie można interpretować jako „osiedla prywatne“. Ceramika odnaleziona w tych obiektach jest charakterystyczna dla etapu przejściowego pomiędzy średniowieczną ceramiką słowiańską typu Menkendorf, a silnie formująco obtaczaną tzw. „późnosłowiańską ceramiką“. Liczne znaleziska narzędzi z żelaza, kości i poroża, srebrnych monet, okuć z brązu itp. wskazują na rolnicze podstawy ekonomiczne osady, ale także na jej przynajmniej pośrednie włączenie do sieci handlowej. Niedaleko stąd badano wczesnosłowiańską osadę z garncarstwem typu sukowskiego, która pochodzi z wczesnego okresu osadnictwa słowiańskiego w Niemczech Wschodnich. Wykopaliska przyczyniają się do wzorcowej rekonstrukcji historii osadnictwa, struktur gospodarczych i społecznych wczesnego średniowiecza na ograniczonym obszarze osadniczym.
(F. Biermann, Katedra Archeologii US)