Chmiel-Chrzanowska M. 2019. Archeologia Bagicza. Kulturowe oblicza życia i śmierci, Szczecin: WNUS.

Archeologia Bagicza. Kulturowe oblicza życia i śmierci.

Kiedy w 2016 roku zespół badawczy z Katedry Archeologii US rozpoczął badania na stanowisku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu, kwerenda wskazywała, że las, w którym się ono znajduje jest „archeologiczną pustką”. Jednocześnie do grupy badaczy nieustannie napływały informacje na temat domniemanych stanowisk znajdujących się na jego terenie. Wówczas zrodził się pomysł kompleksowych badań, których podsumowanie znajduje się w niniejszej publikacji.

Jednym z najważniejszych celów projektu Kulturowe oblicza życia i śmierci – nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza finansowanego przez Ministerstwo Kultury było nieinwazyjne rozpoznanie nowych stanowisk na terenach leśnych między miejscowościami Kądzielno, Stramniczka i Bagicz w okolicy Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie), a także archeologiczne badania powierzchniowe na terenie plaży morskiej, na wysokości lotniska w Bagiczu. Dzięki zastosowaniu wielu metod nieinwazyjnych po 1,5 roku badań udało się wnieść nowe informacje na temat archeologii okolic Bagicza i nieco zapełnić tę archeologiczną pustkę.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie owego projektu i została skonstruowana zgodnie z kolejnymi etapami jego realizacji. Oprócz wyników badań zaprezentowano w niej również specyfikę pracy archeologa w terenie oraz w laboratorium.